Logo

Nieuws archief

Aalst, 12 december, onder en boven de grond

Een 3D-zicht van de onderkant van het crematorium. En een foto van de bovengrondse werken.
meer...

28 november 2016

Hoog vanop de kraan, een beetje troebel, maar toch een mooi overzicht van de werken.
Daaronder nog twee foto's van de begane grond.
meer...

Heien van de palen is begonnen in Aalst

De werken zijn gestart met de constructie van 400 palen waarop het gebouw van 78m op 78m zal rusten. De grote boormachine boort 16m diepe gaten met een binnenafmeting van 36cm. Hierin wordt beton gestort.
meer...

Afscheidsruimte

Families die afscheid nemen van vrienden en bekenden kunnen terecht in de nieuwe afscheidsruimte.

Buiten werd de luifel vergroot, zodat iedereen kan napraten onder een grote lichtkoepel.

VNOC vzw is een feit

Woensdagmiddag 28 januari 2015 werd in het crematorium Heimolen te Sint-Niklaas de vzw V.N.O.C (Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria) boven het doopvont gehouden.

V.N.O.C vzw wil alle Vlaamse en Brusselse lokale besturen (intergemeentelijke verenigingen of steden/gemeenten), die instaan voor het beheer van de openbare crematoria verenigen om de gezamenlijke belangen van deze rematoria te verdedigen en uit groeien tot een volwaardige partner in de uitvaartsector.

De stichtende leden van de vereniging zijn de volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Pontes met crematoria in Wilrijk, Turnhout en Lommel (opening 2016), Westlede met crematoria in Lochristi, Sint-Niklaas en Aalst (opening 2016), Psilon met een crematorium te Kortrijk, Hofheide met een crematorium te Holsbeek, Havicrem met een nieuw crematorium te Zemst en de I.C.V.C. met een crematorium in Ukkel en Evere (opening 2017).
Voorzitter van de raad van bestuur is de burgemeester van Waregem, Kurt Vanryckeghem, die tevens voorzitter is van IGS Psilon. Ondervoorzitter is de heer Coenegrachts, directeur van IGS Westlede.
meer...

Consumenten-ombudsdienst op 1 juni 2015 van start

Voor de uitvaartsector bestaat geen aparte consumenten-ombudsdienst, sedert 1 juni 2015 kan u terecht bij de algemene Consumenten-ombudsdienst, opgericht door de overheid.

Kan ik mij voor elke klacht tot de Consumenten-ombudsdienst richten?
De Consumenten-ombudsdienst komt tussen wanneer u als consument een geschil hebt met een handelaar of een onderneming.
De consumenten-ombudsdienst is een autonome openbare dienst, dus geen privé-instelling.

Klachten:
Indien u een klacht heeft betreffende het crematorium, neem dan contact op via telefoon op nummer 09 355 51 78 of via mail: crematoriumwestlede@westlede.be

Heeft u een klacht over de uitvaart in het algemeen, neem dan contact op met de Consumenten-ombudsdienst. Klik hier voor de website: http://consumentenombudsdienst.be

Goedkeuring GRUP Aalst

De Vlaamse Regering keurde op 3 mei het GRUP voor het crematorium definitief goed.

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst - deelplan 4 - Gemengd regionaal bedrijventerrein Siezegemkouter (wijziging)'
meer...

Milieucharter 2015

Op 17/6/2015 ontving IGS Westlede het Milieucharter 2015.

Wie deelneemt aan Milieucharter Oost-Vlaanderen engageert zich om gedurende de cyclus concrete acties uit te voeren binnen het bedrijf. De acties worden door het bedrijf zelf bepaald en moeten de wettelijke vereisten overstijgen. Op het einde van het actiejaar worden de milieuprestaties geëvalueerd door een evaluatieteam van onafhankelijke deskundigen, samengesteld uit medewerkers van LNE, OVAM, VMM, het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, milieudienst Agentschap Ondernemen, VITO, Voka Oost-Vlaanderen en de bedrijfswereld.Milieucharter Oost-Vlaanderen betekent:

een hulpmiddel bij de uitbouw van het milieubeleid en de sensibilisering van medewerkers
positieve profilering van het bedrijf naar zowel personeel, omgeving als overheid
bekendmaking van de milieuprestaties van het bedrijf in de pers
jaarlijkse toetsing van het milieubeleid waarbij het evaluatieteam adviezen en aanbevelingen formuleert
evaluatie van het gevoerde beleid en de genomen acties met aanduiding van eventuele knelpunten en aanbevelingen
constructief contact met overheden.

Link naar de website: https://www.voka.be/oost-vlaanderen/diensten/milieucharter-oost-vlaanderen/
meer...