Logo

Formaliteiten

Tussen het moment waarop uw dierbare overleed en de crematie en/of plechtigheid zal u een aantal administratieve formaliteiten moeten regelen. Op dat moment bent u er misschien niet helemaal bij met uw gedachten. Daarom vindt u hier een overzicht van wat u allemaal moet regelen en waar u daarvoor terecht kunt.
  

Het overlijden laten vaststellen


Als iemand buiten het ziekenhuis overlijdt, moet altijd onmiddellijk een huisarts worden verwittigd. Hij is de enige die het overlijden kan vaststellen. De huisarts bepaalt ook of er sprake is van een natuurlijke dan wel van een verdachte doodsoorzaak. De aangifte gebeurt op een groen formulier model III C Aangifte van overlijden van een persoon van een jaar en ouder.

Voor kinderen onder één jaar, wordt een Aangifte van een doodgeboren kind of van het overlijden van een kind onder één jaar ingevuld.
Top

Een akte van overlijden laten opstellen


De formaliteiten van de aangifte worden gewoonlijk door de begrafenisondernemer geregeld. De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand op aangifte van twee getuigen. Men moet de volgende documenten voorleggen:
  1. het overlijdensattest, opgemaakt door de geneesheer
  2. de identiteitskaart van de overledene 
  3. het trouwboekje
  4. het eventuele rijbewijs van de overledene
  5. het eventuele laatste pensioenstrookje
De dienst burgerlijke stand levert vervolgens een aantal uittreksels uit de overlijdensakte af. Deze heeft men onder andere nodig voor het ziekenfonds, de werkgever, de bank, de verzekering en de vakbond.

De aangifte gebeurt altijd in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Als de overledene elders woonde, stuurt de gemeente van overlijden de overlijdensakte naar de gemeente van de woonplaats. Men kan bij beide gemeentebesturen uittreksels uit deze akte krijgen.
  

De auto en nummerplaat overnemen of annuleren


Als de auto is ingeschreven op naam van de overledene en men wenst de auto te behouden, moet het inschrijvingsbewijs worden gewijzigd bij
FOD Mobiliteit en Vervoer - DIV
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel.

Als men de auto wegdoet, moet de nummerplaat uiterlijk twee maanden na stopzetting van het gebruik worden teruggestuurd naar dezelfde dienst.
  

Verzekeringen


Wanneer de verzekeringsnemer overlijdt, blijven sommige verzekeringspolissen verder lopen, terwijl andere opgezegd kunnen worden. Meestal staat dit in de polis zelf. In elk geval moet de verzekeringsmaatschappij op de hoogte worden gebracht van het overlijden.

Nutsvoorzieningen


Water, gas, elektriciteit, telefoon, radio en televisie moeten worden opgezegd of op een andere naam worden gezet. Als de telefoon op naam van de overledene stond, moet de langstlevende echtgenoot betalen voor de overname.