Logo

Vrijzinnige plechtigheden

Vrijzinnig-humanistisch afscheid
Na het afscheid
Praktisch

  

Vrijzinnig-humanistisch afscheid


Een overlijden, op welke manier dan ook, is altijd een zware emotionele opdoffer. Als vrijzinnig humanist betekent dat immers het onherroepelijke afscheid van iemand die ons dierbaar was. Wellicht hebt u er dan behoefte aan om stil te staan bij die overgang. Ook als vrijzinnige kan dat tijdens een ceremoniële plechtigheid.

Als nabestaande kan u ofwel zelf, ofwel via het crematorium, ofwel via de begrafenisondernemer contact opnemen met het Centrum voor Morele Dienstverlening van vzw Feniks. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin u enerzijds uw wensen rond de plechtigheid kenbaar kan maken - welke muziek u wenst, welke teksten u passend vindt en hoe u het verloop van de plechtigheid ziet. Anderzijds wordt u gevraagd een portret te schetsen van de overledene en van diens visie op het leven. Op basis van dat gesprek schrijft de vzw dan - als laatste waardig eerbetoon - een persoonlijke afscheidsrede.
  

Na het afscheid


Blijft u na de plechtigheid achter met een gemis of een gevoel van leegte? Wil u daar graag met iemand over praten, maar vreest u uw omgeving en familie te belasten met uw verdriet?
Dan kan u voor een gesprek terecht in het Centrum voor Morele Dienstverlening.

Daarnaast bent u welkom op de jaarlijkse vrijzinnig-humanistische herdenkingsplechtigheid in Crematorium Westlede en Heimolen. U kan er terugdenken aan de personen die zijn heengegaan en aan wat ze betekenden, aan de gevoelens die hun heengaan met zich heeft meegebracht en wat een leven zonder hen betekent.


  

Praktisch


Centrum voor Morele Dienstverlening - vzw Feniks

Feniks verzorgt al jaren waardig vrijzinnig-humanistische geïnspireerde plechtigheden.

cmd.gent@uvv.be
www.plechtigheden.be


Vzw Feniks verzorgt al jaren vrijzinnig-humanistisch geïnspireerde plechtigheden. U kunt er terecht voor zowel ondersteuning en advies als om een plechtigheid daadwerkelijk te verzorgen.

Huis van de Mens in Sint-Niklaas
Ankerstraat 96
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03/777 20 87 - Fax: 03/777 31 64
sintniklaas@deMens.nu

Top